B.COM. IST SEMESTER - 160
BA I  SEMESTER              -160
COMBINATION WISE SEATS OF BA I SEMESTER IS AS FOLLOWS:-
      1.  ENGLISH, HINDI, HISTORY,GEOGRAPHY                 - 30.  
      2.  ENGLISH, HINDI, HISTORY, POLITICAL SC.             - 40.
      3.  ENGLISH, HINDI, POLITICAL SC., GEOGRAPHY     - 30.
      4.  ENGLISH, HINDI, MATHEMATICS, ECONOMICS     - 40.
      5.  ENGLISH, HINDI, MATHEMATICS, POLITICAL SC. - 10.
      6.  ENGLISH, HINDI, MATHEMATICS, HISTORY            - 10.